biuro@moneyworld.pl
  
Regulamin

REGULAMIN ZAMAWIANIA WALUT POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
WWW.KANTOR-LOTNISKO.PL

1. Informacje ogólne

Operatorem i właścicielem serwisu zamawiania walut pod adresem www.kantor-lotnisko.pl jest firma Money World Waldemar Zientek. Serwis umożliwia rezerwację waluty po kursie prezentowanym na stronie internetowej oraz wybór lokalizacji odbioru zamówienia na terenie Lotniska im. Chopina w Warszawie.

2. Definicje

Zamówienie
- zlecenie rezerwacji podanej kwoty i rodzaju waluty, po kursie prezentowanym na stronie internetowej, do odbioru we wskazanej lokalizacji na terenie Lotniska Chopina.

Transakcja
- sprzedaż waluty według warunków podanych w zamówieniu.

Data złożenia zamówienia
- dzień, w którym osoba zamawiająca, złożyła rezerwację poprzez stronę internetową.

3. Zamówienie

Maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości 5 000 EUR.
Płatność za zamówienie realizowana jest wyłącznie gotówką.
Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową, system generuje powiadomienie o złożeniu zamówienia, co nie jest jednoznaczne z przyjęciem rezerwacji.
Powiadomienie o gotowości do zrealizowania zamówienia, wygenerowane przez system, po weryfikacji przez operatora strony internetowej, jest jednoznaczne z przyjęciem rezerwacji.
Firma Money World zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
  • w przypadku gdy transakcja nosi znamiona pozwalające na typowanie transakcji jako podejrzanej zgodnie z ustawą „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
  • zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na brak wystarczającej ilości waluty, którą rezerwował klient,
  • wskutek awarii systemów energetycznych lub informatycznych, nie było możliwości przygotować lub przeprowadzić transakcji sprzedaży waluty
  • w przypadku niedotrzymania przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia, określonego przez system w chwili jego składania

4. Reklamacje


Wszelkie reklamacje powinny zostać złożone w terminie 10 dni od daty wystąpienia zdarzenia pod adres biuro@moneyworld.pl.
Wszelkie zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia zażalenia.
Wszelkie spory pomiędzy firmą Money World Waldemar Zientek oraz klientem będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla siedziby operatora serwisu.
Kalkulator walutowy
Wpisz ilość i wybierz walutę:

Wartość zamawianej waluty:
0.00 zł

Kursy wymiany walut aktualizowane są w godzinach pracy, tj. codziennie od godz. 6.00 do godz. 23.00

Zamówienie walut złożone przez internet ważne jest przez 48 godziny od momentu złożenia zamówienia.

Kontakt
Money World
Dworzec Centralny w Warszawie


Hala Główna pomieszczenie H10-H11

Telefon/Fax.
22 606 41 64
22 846 87 86

email biuro@moneyworld.pl

Godziny otwarcia:
7 dni w tygodniu
całodobowoInformacje

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług na terenie Dworca Centalnego  w Warszawie. Kantor Wymiany Walut zlokalizowany jest w hali głównej dworca, pomieszczenie H10-H11

Oferujemy usługi codziennie, całodobowo

Proponujemy Państwu możliwość kupna i sprzedaży 24 walut wymienialnych, z możliwością negocjacji kursu wymiany dla transakcji o równowartości minimum 1000 EUR.

Istnieje możliwość zamówienia waluty poprzez stronę internetową lub telefon oraz odbiór zamówienia w naszym biurze.


Jak do nas trafić?